For spørsmålet om hva som lønner seg best skattemessig og økonomisk, om er ansatt i AS/NUF ved at tar ut 
overskudd i lønn eller utbytte samt ENK versus AS/ NUF som ansatt. Fordel ansatt er om skal ha lån, AS kan 
og låne selv om lettere som ansatt med inntekt og vise til samt en del trygghetsfaktorer som sykepenger osv. 
Som ansatt. Det er og mange andre faktorer som spiller inn og må ta stilling til, dette er bare en enkel oversikt.