Bedriftsrådgiving

blog comments powered by Disqus

For SEO bilingual artikkel

Posted by Solheim Consult on Saturday, March 12, 2011
Domenet trenger ikke nødvendigvis å være hovedsøkeordet ditt for at du skal komme høyt opp, en fordel, men har ingen eller liten betydning om alt annet gjort rett, om ikke annet enn domenet gjort rett på siden så - ja! Da har domenet alt å si.

The domain need not necessarily be the primary search term for you to get high, an advantage, but has no or little impact on everything else done right, if nothing else than domain done right on the page then - yes! Then the domain everything.About Me

Solheim Consult
Oslo
Solheim Consult