holdingselskap (av eng. holding company), selskap som ikke driver egen virksomhet, men eier større aksjeposter i andre selskaper.