Mal for oppretteling av AS, NUF For og andre selskapsformer

For opprettelse LTD / NUF:

1. Finn ut av navn og sjekk det på Companies House at det er ledig. Samt for NUFet bør og sjekke navnet på Brønnøysundregistrene.

2. Avgjør hvem som skal være direktør og eventuelt sekretær, og hvem som eier aksjene.

3. Avgjør aksjekapital - trenger kun et pund,trenger ikke å være innbetalt.

4. Avgjør bransje og formål.  

For AS eller enkeltmannsforetak er det mer

eller mindre det samme, men aksjekapitalen

må være innbetalt for AS. For et AS eller

enkeltmannsforetak sjekk navnet

Brønnøysundregistrene.


For enkeltmannsforetak må en del av navnet være navnet til innehaver. Dette er en meget forkortet og enkel mal, det er mye mer til dette, (se omkring på siden her og linkene eventuelt), men ovennevnte trinn dekker det vesentligste.  


Utkast stifting as.rtf Utkast stifting as.rtf
Size : 9.626 Kb
Type : rtf

For registrering av enkeltmans foretak:

 1, finn ut av navn, må ha ditt etternavn eller ditt navn eller bare ditt navn i det.

2, trenger person nr. for registreringen, 11 siffer, for å registreres elektronisk trenger og koder fra altinn, (det meste av all slik registrering gjøres elektronisk i dag).

3, adresse, både privat og for firma.

4, hva skal drive med, bransje, beskrivelse av.

5, om skal drive med kjøp og salg av varer og mer enn 30 000/- per år må det registreres i foretak registeret. kost 2500/- Om ikke koster det ikke noe å registrere et slikt firma.

 

6. når fått registrerings papirene med org nr kan man begynne å fakturere - org nr må stå på fakturaene. Bruk fakturerings system.  De første 50 000/- faktureres uten moms, mva.

 7,  ta vare på alle kvitteringer og fakturaer som har med firmaet å gjøre.

 8,  når passert 50 000/- i salg, utfakurert må det registreres i moms, mva registret.

 9,  må ha minst tre forskjellige oppdragsgivere, kunder gjennom året.

 10,  for inntil en mill per år kan man levere årlig mva oppgave, om mer enn det må det leveres hver annen måned. Årsregnskap og selvangivelse leveres en gang per år - senest 31. mai året etter.   

 

For etablering av aksjeselskap, hva som behøves og kreves: 

Først: 

1, hva skal det hete.  Sjekk om navn ledig.

2, hvem er aksjonærer eller aksjonær. 

3, hvem er styreleder og medlem og er dette Norske personer. 

4, aksjekapitalen på 30 000/- nok bør finnes tilgjengelig så kan overføres.

5, hva er bransjen. 

6, hva er formålet til selskapet.

7, hva er - blir adressen. 

8, det skal lages vedtekter og stiftelse dokument. Samt vedtak av styret. Som alt må signeres av styret. 

Det koster ca 5600/- å registrere det i foretaksregisteret. Dette og andre kostnader for å stifte selskapet. Dette kan trekkes i fra kapitalen på 30 000/- eller betales fra denne.

Etableringen tar fra 2 - 4 dager eller til 3 - 6 uker avhenger av om gjøres på nettet eller ikke - etter at alle dokumenter er i orden og sendt inn. 

Dokumenter osv. Kan man utferdige og sende inn selv,  på nettet eller på papir. Man finner det man trenger og hvor det skal sendes på www.brreg.no samt de nødvendige skjemaer finner man der. 

Om man tar det på nettet trenger man minst to personer i styret som har noe som kalles minid  for å få det registrert, om de er norske statsborgere, kan de få det på www.altinn.no

På et trinn i prosessen må den som skal være styre leder eller ha prokura eller signatur oppsøke banken for å åpne en lukket konto for aksjekapitalen. 

Ytterligere trinn for å lage AS i tillegg til over:
1, gjøre klar dokumentene for det.
2, Når ok, skrive dem ut og signere dem skanne dem.
3, laste dem opp og fylle i Altinn former.
4: Gå til banken med den signerte doc - DNB forretningskontor eller de bankene gjør det og signere det og få en bankkonto for å overføre 30 000 / - til.
5, når transaksjonene er gjort får du et dok fra banken som viser sin 30 000 / - i aksjekapital, dette du laster opp til Altinn og signere det hele til slutt i altinn av Min ID eller bypass.