Bedriftsrådgiving

blog comments powered by Disqus

AS, NUF, ENK el ansatt

August 23, 2019
For spørsmålet om hva som lønner seg best skattemessig og økonomisk, om er ansatt i AS/NUF ved at tar ut 
overskudd i lønn eller utbytte samt ENK versus AS/ NUF som ansatt. Fordel ansatt er om skal ha lån, AS kan 
og låne selv om lettere som ansatt med inntekt og vise til samt en del trygghetsfaktorer som sykepenger osv. 
Som ansatt. Det er og mange andre faktorer som spiller inn og må ta stilling til, dette er bare en enkel oversikt.
    
 

Definisjon av organisk søk, bilingual article

June 17, 2011
Organiske søkeresultater oppføringer på søkemotoren resultat sider som vises på grunn av sin relevans for søkeordene, i motsetning til de med reklame. I kontrast, kan ikke-organiske søkeresultater inkludere betale per klikk-annonsering.

Definition of organic search:
Organic search results are listings on search engine results pages that appear because of their relevance to the search terms, as opposed to their being adverts. In contrast, non-organic search results may include pay per ...
Continue reading...
 

For SEO bilingual artikkel

March 12, 2011
Domenet trenger ikke nødvendigvis å være hovedsøkeordet ditt for at du skal komme høyt opp, en fordel, men har ingen eller liten betydning om alt annet gjort rett, om ikke annet enn domenet gjort rett på siden så - ja! Da har domenet alt å si.

The domain need not necessarily be the primary search term for you to get high, an advantage, but has no or little impact on everything else done right, if nothing else than domain done right on the page then - yes! Then the domain everything.

Continue reading...
 

Hva er et holdingselskap

February 19, 2011

holdingselskap (av eng. holding company), selskap som ikke driver egen virksomhet, men eier større aksjeposter i andre selskaper.


Continue reading...
 

Mal for opprettelse selskap

February 19, 2011

1. Finn ut av navn og sjekk det på Companies House at det er ledig.

2. Avgjør hvem som skal være direktør og eventuelt sekretær, og hvem som eier aksjene.

3. Avgjør aksjekapital - trenger kun et pund, trenger ikke å være innbetalt.

4. Avgjør bransje og formål.  

For AS eller enkeltmannsforetak er det mer eller mindre det samme, men aksjekapitalen må være innbetalt for AS. For et AS eller enkeltmannsforetak sjekk navnet på Brønnøysundregistrene.

For enkeltmannsforetak må...


Continue reading...
 

NUF INFO

February 14, 2011
Info om  NUF som selskapsform

Continue reading...
 

Sitat

February 13, 2011
Før du legger ut en reise for hevn, grave to graver.
 
     Konfucius
Alt har sin skjønnhet, men ikke alle ser det.
   
     Konfucius
ConfuciusContinue reading...
 

About Me

Solheim Consult
Oslo
Solheim Consult